34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále 25. listopadu 2018

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje, království pravdy a života, království svatosti, milosti a spravedlnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou bývalou varhanici a katechetku paní Annu Fingrovou k 3. výročí odchodu na věčnost, za jejího manžela Antonína a za zemřelé členy rodiny: Fingrovy, Otrubovy, Flégrovy, Kracíkovy, Petráčkovy, Wajsbaurovy, Hrázdilovy a Novotných.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme, aby nám ukázal svou milosrdnou královskou tvář.

Farní oznámení:
1. Dnes je 34. neděle v mezidobí, poslední neděle liturgického roku. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr dnešní bohoslužby se bude konat před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní krátká pobožnost k Ježíši Kristu Králi.
2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Během Mše svaté se bude konat posvěcení věnců a svící.
3. Od první adventní neděle bude také, jako obvykle, putovat obraz Betlémských Poutníků – Marie a Josefa.
4. Také příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
5. Po vzoru předchozích let, Biskupství královéhradecké vydalo brožurku k rozjímání na každý den Adventu. Najdete ji na oltáři NPM.
6. Ve středu 28. listopadu bude probíhat akce „Červená středa“. Iniciátorem je křesťanská organizace „Církev v nouzi“. Tato iniciativa chce propagovat víru a tolerancí ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Tento den chceme obzvláště pamatovat na pronásledované křesťany na Středním východě, v Sýrii, Íránu, Pákistánu, v Číně, Nigérii, Srí Lance, v Uzbekistánu a v mnoha dalších zemích, kteří naléhavě potřebují naší podporu. Proto tento den, na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků Michała a Zbigniewa – patronů míru a ochránců před terorismem, jejíchž obraz a svaté relikvie jako farnost vlastníme – bude sloužena Mše sv. v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás všechny zvu. Přijďte prosím, abyste svou přítomností a modlitbou podpořili a vyjádřili svou solidaritu s pronásledovanými bratry a sestrami ve víře.
7. Bylo zahájeno kanonizační řízení P. Josefa Toufara. Otec biskup Jan Vokál se proto obrací na všechny věřící Královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se P. Josefa Toufara. Je možné do 31. prosince 2018 zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Pan biskup prosí zvlášť svědky, kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho životě a smrti i o rozšíření pověsti mučednictví, případně také o milostech a přízni obdržených od Boha na jeho přímluvu. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu.
8. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
– v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
– ve středu – „Červená středa“ – den modliteb za pronásledované křesťany pro víru. Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
9. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. listopadu 2018
Slavnost Ježíše Krista Krále. Končí starý církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. listopadu 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. listopadu 2018
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. listopadu 2018
„Červená středa“ – den solidarity s obětmi pronásledování pro víru.
Mše sv. na přímluvu blahoslavených mučedníků Michała a Zbigniewa – patronů míru a ochránců před terorismem – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 29. listopadu 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. listopadu 2018
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. prosince 2018
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. prosince 2018
1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský
seminář.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátostí smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)