Farní oznámení a bohoslužby na 2. neděli adventní – 9. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Radostnou zvěstí dnešní neděle je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my Mu máme připravovat cestu: snižovat hory pýchy, zasypávat propastí sobectví a nelásky.
Ze století na století zní hlas Herolda Páně – Jana Křtitele, a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána a Osvoboditele.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života k 66. narozeninám paní Julie Wenclové.

Úkon kajícnosti:
Nyní projevme svou ochotu k vnitřnímu obrácení už zde, veřejně, před Bohem i před lidmi. Litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:
1. Dnes je 2. neděle adventní.
2. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných mužů, farníků, aby se s panem kostelníkem a mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky. Předem vám všem děkuji.
3. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
4. Na oltáři NPM máte také k dispozici vigilijní oplatky.
5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve středu – památka Panny Marie Guadalupské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. prosince 2018
2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. prosince 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. prosince 2018
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. prosince 2018
Památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. prosince 2018
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. prosince 2018
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. prosince 2018
3. Neděle adventní – „Růžová neděle – radosti“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)