SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojení s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Je to zároveň první neděle v mezidobí. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. ledna 2019
Památka sv. Antonína, opata.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. ledna 2019
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)