5. Neděle v mezidobí 10. února 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
„Když Ježíš stál u jezera, lidé se na Něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo“.
My všichni tvoříme Boží lid. Také my tlačíme se okolo Ježíše, abychom slyšeli Jeho slovo, abychom slyšeli slovo života, přijímali v Něm Boží lásku. Tlačíme se, protože jen v Něm je náš život.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: Matyáše Jiřího a členy rodiny Kočovy, Kopeckých, Matyášovy a doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 5. neděle během roku.
  2. Srdečně děkuji za úklid vánoční výzdoby kostela.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

zítra, v pondělí je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných. Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

ve středu – v v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť On je náš Bůh“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. února 2019

5. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. února 2019
Památka Panny Marie Lurdské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. února 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. února 2019

  1. Neděle v mezidobí.
    Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)