2. Neděle Velikonoční. Svátek Božího Milosrdenství. 28. dubna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně. Kristus žije! Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje náš život. My můžeme žít s Ním a v Něm.
Přicházíme dnes, druhou neděli velikonoční také proto, abychom zvláštním způsobem uctili Boží milosrdenství. Na přímluvu svaté sestry Faustyny a svatého Jana Pavla II., papeže – apoštolů Božího milosrdenství, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: maminku Annu Bajerovou, manžela Karla a bratra Stanislava.

Úkon kajícnosti:
Nekonečné Boží milosrdenství je tím, co svět dnes nejvíce potřebuje. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je druhá neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 2. Na začátku tohoto roku se v Panamě konalo Světové setkání mládeže. Přijelo tam i mnoho mladých z České republiky a mezi nimi také naše farnice Petruška Nováková. Celá tato událost i setkání z papežem Františkem v ní zanechaly nezapomenutelné dojmy. Bylo by zajímavé něco bližšího slyšet od toho, kdo byl osobně přítomen a myslím, že i Petruška by se ráda o zážitky z této akce s námi podělila. A proto, dnes všichni kdo máme zájem se sejdeme v 15.00 hodin odpoledne na děkanství, společně posedíme a toto setkání mládeže v Panamě si připomeneme.
 3. Chrámový sbor děkuje velice všem z naší farnosti, kdo se podíleli na přípravě pohoštění, pomáhali s obsluhou a zajistili tak setkání hudebníků minulou neděli.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 1. května – svátek sv. Josefa, Dělníka – Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci -Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství:

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy nacházeli naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
„Ježíši, důvěřuji Ti!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – svátek Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. dubna 2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. května 2019
Svátek sv. Josefa, Dělníka.
Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. května 2019
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. května 2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. První pátek v měsíci.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. května 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)