3. Neděle Velikonoční. 5. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Miluješ mě? Miluješ mne nade všecko?“ – ptá se Ježíš Petra. Jaký naléhavý smysl má tato otázka Krista: „Miluješ mě?“ Tato otázka je základem pro každého člověka a pro nás všechny. Celý náš životní úspěch závisí na tom, abychom vždycky a vytrvale, plně a důsledně odpovídali na tuto základní Kristovu otázku: „Pane, Ty víš, že Tě miluji“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 3. neděle velikonoční.
  2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
  • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
  • ve středu – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
  • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
  • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. května 2019
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

4. Neděle – 12. května 2019 4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na Kněžský seminář.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1