4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. 12. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme.
Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.
Sám Ježíš o sobě řekl, že je dobrým pastýřem, že On vede svoje ovce. Od pradávna si Bůh vybíral mezi lidmi ty, kteří s Ním bezprostředně pracovali na Jeho spásném plánu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a za zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

  1. Dnes o 4. neděli velikonoční, o neděli Dobrého Pastýře, se Církev na celém světě modlí za kněžská a řeholní povolání.
  2. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bohoslovce.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – památka Panny Marie Fatimské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – svátek sv. Matěje, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Zaloňově.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. května 2019

4. Neděle velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na kněžský seminář.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. května 2019
Památka Panny Marie Fatimské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. května 2019
Svátek sv. Matěje, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. května 2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)