5. Neděle velikonoční. 19. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.
V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zesnulého bratra Jana, rodiče Marii a Jana Goderovy a babičku Filoménu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 5. neděle velikonoční.
  2. Minulou neděli se konala sbírka na Kněžský seminář a bohoslovce. Na tento účel bylo vybráno: 3.825,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  3. Čeští a moravští biskupové během plenárního zasedání rozhodli o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena na příští neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky. V naší farnosti tato neděle bude probíhat pod ochranou blahoslavených mučedníků z Peru: otců Zbigniewa a Michala – patronů míru a ochránců před terorismem.
  4. V pátek – 24. května se v naší farnosti uskuteční takzvaná „Noc kostelů“. Začíná v 19.30 hodin koncertem sboru Cantus Feminae Nechanice, pak bude následovat komentovaná prohlídka kostela, krypty, kůru a varhan.
  5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Heřmanicích.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)