7. Neděle velikonoční. 2. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je neděle po svátku Nanebevstoupení Páně. Postavme se v duchu mezi apoštoly, kteří hledí v úžasu na oslaveného Pána Ježíše, abychom se s nimi mohli vrátit do všedního dne s jistotou, že na konci všech trampot je radost. Radost Božího království, radost existence v Dobru navěky – už bez všeho ohrožení, beze strachu.
Dnešní Evangelium nás vrací do ovzduší Poslední večeře, abychom si znovu připomněli, že jádrem našeho křesťanství je svornost, milosrdenství a láska.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 75 let života, s pokornou prosbou o stálé Boží požehnání do dalších let pro paní Hanu Mullerovou. Modleme se také za celou naší farní rodinu.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Je 7. neděle velikonoční. Dnešní neděle – poslední velikonoční doby – je zarámována svátkem Nanebevstoupení Páně (minulý čtvrtek) a svátkem Seslání Ducha Svatého (příští neděli). Matka Ježíšova Maria, Apoštolové a první věřící jsou pohromadě a modlí se za seslání Ježíšova Ducha. I my se připojujeme k prvotní Církví v její prosebné a děkovné modlitbě. I my voláme: „Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky“.
  2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  3. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě. Na tento účel bylo vybráno: v kostele sv. Mikuláše – 6.100,- Kč a ve Velichovkách – 3.500,- Kč. Za farnost Jaroměř bylo tedy dohromady vybráno a odesláno: 9.600,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.
  4. Tento pátek – 7. června se v kostele sv. Mikuláše v 19.00 hodin uskuteční slavnostní koncert. Vystoupí Jana Veberová, přední česká sopranistka s dlouholetým působením ve Státní opeře v Praze, a varhaník Martin Strejc. Tento koncert pořádá Město Jaroměř ve spolupráci s naši farností.
  5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
  • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
  • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích. Slovo života

„Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

7. Neděle – 2. června 2019 Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. června 2019
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Mše sv. není.

Úterý – 4. června 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 5. června 2019
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 6. června 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 7. června 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)