Slavnost Seslání Ducha Svatého 9. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého. Toho Ducha, v Němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, děkujeme za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Lucinku a prosíme o potřebné dary Ducha Svatého.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

  1. Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
  2. Příští neděli na slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena Mše svatá za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
  • zítra, v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
  • v úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
  • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
  • ve čtvrtek – je svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze a zároveň památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá, aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. června 2019
Památka Panny Marie, Matky Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. června 2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. června 2019
Svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze. Památka sv. Antonína.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. června 2019
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)