Slavnost Nejsvětější Trojice 16. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, jsme tu dnes shromážděni, abychom oslavovali a obdivovali tajemství Nejsvětější Trojice: Bůh – Původce všeho, je Bůh Otec; Bůh – Slovo, Moudrost, je Syn; Bůh – zosobněna Láska, je Duch Svatý. Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu s obdivnou radostí poděkovali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení. (Tento úmysl zadal soudce pan Viktor Kuča, bývalý student tohoto gymnázia).

Úkon kajícnosti:
Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

  1. Prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Ať je naše dnešní bohoslužba radostným projevem obdivu nad Boží krásou a velikostí.
  2. Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.
  3. Také příští neděli se bude konat sbírka na Charitu.
  4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. června 2019
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)