13. Neděle v mezidobí. 30. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním Evangeliu. Není nic na světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem, kterým je následování Krista.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme o hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho včerejšímu svátku. Děkujeme také za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Pavlínku a zároveň děkujeme za úspěšné dokončení jejího studia.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – svátek sv. Tomáše, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. června 2019

13. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. července 2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. července 2019
Památka sv. Prokopa, opata. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. července 2019
Slavnost sv. Cyrila – mnicha a sv. Metoděje – biskupa – patronů Evropy. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. července 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)