14. Neděle v mezidobí. 7.července 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu Otci. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní vyznejme v pokoře své hříchy, litujme a prosme o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
  • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – sobotní památka Panny Marie, den fatimský – Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské – v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. července 2019
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. července 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. července 2019
Sobotní památka Panny Marie. Den fatimský.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)