15. Neděle v mezidobí. 14. července 2019 a bohoslužby o dovolené

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Bůh nechce, abychom Boží hlas jen slyšeli. Bůh chce, abychom šli a podle Božího Slova žili a jednali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 15. neděle během roku.
  2. Zítra začínám dovolenou. Budu přebývat doma u rodičů. Zastupovat mne bude jako obvykle P. Václav Černý. Bude sloužit jen nedělní bohoslužby: v 8.30 hodin v Jaroměři a v 10. 15 hodin ve Velichovkách. Během týdne: v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství se budou konat Bohoslužby Slova. V naléhavých případech, jako například pohřeb nebo udělování svátosti nemocných, se prosím obraťte na otce Václava Černého. Přeji vám všem, abyste toto krásné období léta, prázdnin a dovolených prožívali radostně, abyste si také odpočinuli a zotavili se jak tělesně tak i duchovně.

Slovo života
„Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 21. července 2019

16. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 28. července 2019

17. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 4. srpna 2019

18. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 11. srpna 2019

19. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Během týdne: úterý a čtvrtek – Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Během dovolené duchovního správce zastupuje P. Václav Černý.
V naléhavých případech volejte: 737 106 769