22. Neděle v mezidobí. 1. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Boží Slovo dnešní neděle nás učí pokoře. Pokora neznamená jen uznat Boží velikost, ale mít na ní účast. Právě v tom je i skutečná lidská velikost. Jen pokorný člověk si všímá velkých Božích děl v přírodě, rozpoznává Jeho působení v dějinách světa i ve svém životě. A to ho naplňuje pravou moudrostí, jistotou a štěstím. Chceme být šťastní? Učme se tedy od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní, než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Vezměte na sebe moje jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. září 2019
Mše sv. není.

Úterý – 3. září 2019
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 4. září 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 5. září 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. září 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. září 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

21. Neděle v mezidobí. 25. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo přijetím Ježíše v Eucharistii.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené Boží milosti a dobrodiní, s pokornou prosbou za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Pán Ježíš volá nás a zve nás k obětní Hostině. Proto nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 21. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Moniky. V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. srpna 2019
Památka sv. Moniky.
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. srpna 2019
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. srpna 2019
Památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. srpna 2019
Sobotní památka Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

20. Neděle v mezidobí. 18. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře. A čím pevnější je naše víra v Ježíše, tím snadněji zvládneme životní boje a problémy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti :
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 20. neděle v mezidobí.
 2. Srdečně děkuji otci Václavovi Černému za zástup během mé dovolené. Děkuji také Marušce za bohoslužby Slova během týdne a za pečlivou starost o kostel a faru. Mnohokrát děkuji za úklid prostorů na děkanství. Děkuji paní Kletečkové, Výškové, Pavlistové, Erbanové, Novákové, Škopové, manželům Wenclovým a panu Vávrovi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Pia X., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Královny – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Bartoloměje, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„U Hospodina je slitování, hojné u Něho je vykoupení“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. srpna 2019

20.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 19. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. srpna 2019
Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. srpna 2019
Památka sv. Pia X., papeže.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. srpna 2019
Památka Panny Marie Královny.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. srpna 2019
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)