20. Neděle v mezidobí. 18. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře. A čím pevnější je naše víra v Ježíše, tím snadněji zvládneme životní boje a problémy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti :
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 20. neděle v mezidobí.
  2. Srdečně děkuji otci Václavovi Černému za zástup během mé dovolené. Děkuji také Marušce za bohoslužby Slova během týdne a za pečlivou starost o kostel a faru. Mnohokrát děkuji za úklid prostorů na děkanství. Děkuji paní Kletečkové, Výškové, Pavlistové, Erbanové, Novákové, Škopové, manželům Wenclovým a panu Vávrovi.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – památka sv. Pia X., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – památka Panny Marie Královny – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – svátek sv. Bartoloměje, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„U Hospodina je slitování, hojné u Něho je vykoupení“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. srpna 2019

20.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 19. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. srpna 2019
Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. srpna 2019
Památka sv. Pia X., papeže.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. srpna 2019
Památka Panny Marie Královny.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. srpna 2019
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)