21. Neděle v mezidobí. 25. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo přijetím Ježíše v Eucharistii.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené Boží milosti a dobrodiní, s pokornou prosbou za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Pán Ježíš volá nás a zve nás k obětní Hostině. Proto nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 21. neděle během roku.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – památka sv. Moniky. V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
  • ve středu – památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. srpna 2019
Památka sv. Moniky.
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. srpna 2019
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. srpna 2019
Památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. srpna 2019
Sobotní památka Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)