22. Neděle v mezidobí. 1. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Boží Slovo dnešní neděle nás učí pokoře. Pokora neznamená jen uznat Boží velikost, ale mít na ní účast. Právě v tom je i skutečná lidská velikost. Jen pokorný člověk si všímá velkých Božích děl v přírodě, rozpoznává Jeho působení v dějinách světa i ve svém životě. A to ho naplňuje pravou moudrostí, jistotou a štěstím. Chceme být šťastní? Učme se tedy od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní, než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
  • v úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Vezměte na sebe moje jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. září 2019
Mše sv. není.

Úterý – 3. září 2019
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 4. září 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 5. září 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. září 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. září 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)