25. Neděle v mezidobí. 22. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom vždy vedli život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle během roku.
 2. Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho chrámu. Prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru a orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příští neděli – v 8.30 hod. – slavnostní Mše svatá u příležitosti Výročí posvěcení kostela. Srdečně vás všechny zvu.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Spása lidu jsem já – praví Pán. Budou-li ke Mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. září 2019
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. září 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 26. září 2019
Památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. září 2019
Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. září 2019
Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 29. září 2019
Slavnost Výročí Posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

26. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)