28. Neděle v mezidobí. 13. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní. Dnešní Slovo Boží nám připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý den a každou hodinu dostáváme. Prosme Pána Ježíše, abychom vždy patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadali příbuzní z Chorvatska).
Modleme se také za uzdravení manžela pana Jiřího Erbana.

Úkon kajícnosti:
Aby tato Mše svatá i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. října 2019
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Mše sv. není.

Úterý – 15. října 2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.
Mše sv. není.

Středa – 16. října 2019
Památka sv. Hedviky, řeholnice.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 17. října 2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. října 2019
Svátek sv. Lukáše, Evangelisty.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

27. Neděle v mezidobí. 6. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře.
Svatý Pavel nazývá víru svěřeným pokladem, který máme opatrovat, plamenem Božího daru, který máme v sobě neustále oživovat. Proto volejme spolu s apoštoly: „Pane, dej nám více víry!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku a maminku Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadal manžel Boro s dětmi).

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 27. neděle v mezidobí. Je to první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Ve středu – 9. října se v 16.30 hodin v kostele sv. Mikuláše uskuteční koncert v rámci výročí – 300 let od svatby Matyáše Brauna a Marie Alžběty Miseliusové. Vystoupí soubor staré hudby SPORCK, Kytarový betlém Matyáše Brauna a žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této památky bylo zavedeno z vděčnosti nad vítězstvím nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7.10.1571. Křesťané vyhranou bitvu chápali jako záchranu Evropy před zkázou a před islámem. Papež Pius V. připisoval toto vítězství neustávající modlitbě růžence. Byla to svornost, statečnost i zbožná důvěra podporovaná modlitbou, co zachránilo Evropu. I dnes je Evropa ohrožená různými druhy a formami veškerého zla, nevěry, bezbožectví a islamizací. Proto potřebujeme znovu objevit sílu a moc růžencové modlitby, je potřeba znovu vzít růženec do ruky a prosit Pannu Marii o pomoc a ochranu. Srdečně vás zvu tento den do kostela. V 16.30 hod. bude pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana XXIII., papeže – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo života
„Slovo Páně trvá navěky; totiž Slovo Evangelia, které vám bylo zvěstováno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. října 2019
Svátek Panny Marie Růžencové.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 8. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. října 2019
Památka sv. Jana XXIII., papeže.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1