28. Neděle v mezidobí. 13. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní. Dnešní Slovo Boží nám připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý den a každou hodinu dostáváme. Prosme Pána Ježíše, abychom vždy patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadali příbuzní z Chorvatska).
Modleme se také za uzdravení manžela pana Jiřího Erbana.

Úkon kajícnosti:
Aby tato Mše svatá i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.
  2. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu misijních děl.
  3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
  • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
  • ve čtvrtek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
  • v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. října 2019
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Mše sv. není.

Úterý – 15. října 2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.
Mše sv. není.

Středa – 16. října 2019
Památka sv. Hedviky, řeholnice.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 17. října 2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. října 2019
Svátek sv. Lukáše, Evangelisty.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)