29. Neděle v mezidobí. Misijní neděle. 20. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se v tomto společenství a Ježíš Kristus je mezi námi. Dnes v celé Církvi probíhá den modliteb za misie. Hlavní náplní misijní činnosti je hlásání Božího Slova, šíření Evangelia – Radostné zprávy o Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli, do celého světa, získávání nových učedníků a předávání ryzí a neposkvrněné víry dalším pokolením.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Marii a Josefa Držkovy a vnučku Ivanu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 29. neděle během roku. Tuto neděli se Církev modlí za zvěstování Evangelia všem národům, za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj misijních děl.
  2. V tomto týdnu – od pondělku do pátku – budu na duchovních cvičeních, kněžských exerciciích. Z toho důvodu pořad bohoslužeb bude následující:
  • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
  • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
  • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. října 2019
Mše sv. není.

Úterý – 22. října 2019
Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
Mše sv. není.

Středa – 23. října 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 24. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 25. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. října 2019

30. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)