30. Neděle v mezidobí. 27. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a Jeho moci, hledejte vždy Jeho tvář“.
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Ježíšem Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić k narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní, abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve – jako celník z dnešního Evangelia – v pokoře svou hříšnost a prosme: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 30. neděle během roku.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
  • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
  • v pátek – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u kříže na jaroměřském hřbitově. Bude se tam konat pobožnost za naše blízké a všechny věrné zemřelé. Pak bude následovat procesí po cestách hřbitovem mezi hroby a kropení svěcenou vodu. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. října 2019

30.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. října 2019
Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. listopadu 2019
Slavnost Všech Svatých.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. listopadu 2019
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 14.00 hod. – Hřbitov v Jaroměři – pobožnost za všechny věrné zemřelé, procesí po cestách hřbitovem mezi hroby, kropení svěcenou vodou. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Neděle – 3. listopadu 2019

31.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.