32. Neděle v mezidobí. 10. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro Něho“.
Dnešní Slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade otázku, jak je to po smrti. To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ludmilu Svobodovou k 20. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:
Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 32. neděle v mezidobí.
  2. Dnešní sbírka je určena na „Plošné pojištění církevního majetku“.
  3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
  • v pondělí – památka sv. Martina, biskupa – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
  1. Příští neděli mně bude zastupovat otec Václav Černý.

Slovo života
„Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, Jemu buď sláva a vláda na věčné věky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. listopadu 2019
Památka sv. Martina, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. listopadu 2019
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Středa – 13. listopadu 2019
Památka sv. Anežky České, panny.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. listopadu 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 15. listopadu 2019
Mše sv. není.

Sobota – 16. listopadu 2019
Mše sv. není.

Neděle – 17. listopadu 2019

33. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř