Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. 24. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, ke čtvrtému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Již dnes je možno si zakoupit brožurku k rozjímání na každý den této posvátné doby.
 3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.
 4. Příští neděli se bude vybírat na bohoslovce a kněžský seminář.
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. listopadu 2019
Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. Končí církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. listopadu 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. listopadu 2019
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)