Neděle po Narození Páně. Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa. 29. prosince 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. Dnes hledíme na Svatou Rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Od rodiny závisí dobro a sama budoucnost společnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – památka sv. Silvestra I., papeže; poslední den v starém roce. Mše sv. na poděkování za minulý rok, s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku – v 16.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
  • ve středu – první den Nového roku; slavnost Matky Boží, Panny Marie – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • ve čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  1. Příští neděli budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla.
  2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Nejsvětější Rodino, žehnej a chraň všechny rodiny světa. Zachovej je spojené nerozlučitelným poutem lásky, věrné obdrženým milostem a povinnostem svého povolání. Učiň, aby žily podle práva a Božích přikázání, aby jejich život byl odrazem Tvého života na zemi, a aby se jednou mohly věčně s Tebou radovat. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. prosince 2019
Památka sv. Silvestra I, papeže.
Mše sv. v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Středa – 1. ledna 2020
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový Rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. ledna 2020
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učielů Církve.
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. ledna 2020
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. ledna 2020
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.