Homilie na Nový rok 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Drazí bratři a sestry, dnes je první den nového občanského roku a my ho dnes společně zahajujeme velikou a krásnou slavností Matky Boží i naší, Panny Marie. Zároveň jsme ještě v radostné době vánoční a v ní prožíváme stále nová a nová obdarování. Ano, správné prožití posvátného vánočního času nutně vede ke zjištění, že jsme úžasně bohatí a obdarovaní, že máme veliký poklad. Dobrý Bůh nám ve své nekonečné lásce daroval svého Jediného Syna, s Ním jsme dostali dar a povzbudivý vzor Svaté Rodiny a Ježíš nám dává darem svoji milovanou Matku Marii. Jaké štěstí, že Ji máme, že úcta a láska k Ní není výmyslem lidové zbožnosti nebo nějakého dogmatu, jak to někteří z nevědomosti tvrdí, ale že je darem vycházejícím ze samého Božího Srdce.
Drazí bratři a sestry, v době vánoční, Ji stále vidíme blízko malého Ježíše. Přijít za Ním znamená setkat se samozřejmě i s Ní. Člověku se až zatají dech, když pomyslí, že sám Bůh se Jí ptal, zda svolí, aby se z Ní narodil Jeho Syn, že po devět měsíců nosila ve svém lůně Spásu světa, že sám Boží Syn Jí říkal „maminko“, že Ho krmila, přebalovala, myla, učila chodit a mluvit, chovala Ho a chránila, modlila se za Něho, později Mu tiše naslouchala, provázela Ho a byla s Ním v těžkých chvílích až ke kříži, kde uslyšela: „Matko, to je Tvůj syn, Tvá dcera, to jsou teď Tvoje děti“. Tak jsme se z nekonečně štědré Boží lásky stali Jejími dětmi, dostali jsme Matku, která je znamením mateřské Boží péče o nás.
Jde snad začít nový rok něčím lepším než tímto úžasným vědomím a jistotou, že jako se Maria vzorně postarala o Ježíše, postará se o každého z nás? Vždyť stačí jen vyslovit jméno Maria, a člověk už vnímá blízkost někoho, kdo ho miluje, kdo se mateřský stará a přimlouvá, kdo nabízí hřejivou náruč, kdo doprovází a chrání, kdo se mnou sdílí radosti i bolesti.
Moc vám všem, drazí bratři a sestry, v tomto mimořádném jubilejním roce Panny Marie Loretánské, přeji, abyste zakusili tuto Mariinu skutečnou a věrnou blízkost, péči a lásku, protože když ji správně prožijeme, naučíme se jednat a žít jako Ona, a když se budeme chovat jako Ona, budeme jednat podle Boha, a o to jde, neboť správná otázka na začátku roku není „jaký ten rok bude“, ale „jaký letos budu nebo chci být já“; to je rozhodující. Důvěřujme tedy v tomto Novém roce Matce Boží a svěřme se do Její péče.
Panno Maria, Matko Boží – oroduj za nás. Amen.