1. Neděle postní. 1. března 2020 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Středou minulého týdne jsme začali prožívat postní dobu. Byli jsme poznamenáni popelem. To nám připomnělo, že jsme skutečně prach a naše smrtelné tělo se jím zase stane. Pouze milostí Boží má naše existence smysl.

Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedeni také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:

Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

  • Dnes je první neděle postní a zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  • „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě“ – těmito slovy žalmu nás liturgie uvedla do duchovního ovzduší postní doby. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. Budeme se snažit pracovat na sobě a změnit aspoň něco k lepšímu ve svém životě.
  • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
  • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
    Slovo života„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. března 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. března 2020

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. března 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou