2. Neděle postní. 8. března 2020 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:

Tato druhá postní neděle nás vede se třemi učedníky na horu Proměnění, abychom se i my naučili chápat tajemství zmrtvýchvstání a příštího života. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, aby jim znovu připomněl, že bude trpět, že umře, ale také že vstane z mrtvých. Od nás Ježíš očekává, že budeme také stále naslouchat a držet se Jeho slova i uprostřed všech zkoušek. Pak můžeme pocítit, že v těchto zkouškách nebudeme nikdy sami.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a zemřelé členy rodiny: Svobodové, Dorňákové, Martinkové a Matochové.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

  • Dnes je 2. neděle postní.
  • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
  • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
    Slovo života„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

ve 14.00 hod. – Velká Jesenice

Pondělí – 9. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. března 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. března 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. března 2020

3. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátostí smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou