Zamyšlení k současné situaci Půst 2020

Duchovní zamyšlení

Většinu z nás by nenapadlo, že letošní postní doba (roku 2020) bude tak náročná. To, že nemůžeme jít do kostela, je půst svého druhu. Možná si nyní uvědomíme, jak moc je pro nás Mše svatá důležitá, a že nám chybí, že neděle bez ní je jiná. Jinak by nám to třeba ani nedošlo. Situaci, kterou nyní prožíváme, a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Tyto těžké chvíle máme prožívat s vírou a modlitbou. Nereptejme. Přijměme letošní postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí Jeho vítězství. V současné situaci, pro nás zcela nezvyklé, chtějme spatřit i pozitivní impulzy. Možná si začneme více vážit každé Mše svaté, Eucharistie, sounáležitosti s ostatními farníky, zapomeneme na všemožné sváry a nepokoje. Prohloubíme důvěru v Boha, Kristovu Církev a její právoplatné představitele. Uvědomíme si sílu modlitby v duchovním propojení na dálku, naučíme se skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, všechno mít nemusíme, staneme se více svobodnými pro službu Bohu a lidem. Společná modlitba je nejsilnější zbraní. Proto připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20.30 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za všechny oběti a jejich rodiny, za obrácení hříšníků a za odpuštění hříchů. Prosme, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.