NA ZELENÝ ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLOU SOBOTU A BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ BUDE PRO SOUKROMOU MODLITBU VĚŘÍCÍCH OTEVŘENÝ KOSTEL: od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Při návštěvě kostela je potřeba se řídit bezpečnostními pokyny nařízení české vlády a otce biskupa!