Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 14. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Eucharistie je dar, který dostáváme od Boha. Musíme ji přijímat důstojným způsobem, důstojným Boha, který    k nám přichází. S Eucharistií je třeba zacházet s vírou, nemůžeme s ní jednat jako s obyčejným předmětem.

2. Na závěr Mše svaté bude průvod s Nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Víta, mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost             k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek – Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod.            v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;                                                   kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hodin v kostele                  sv. Jakuba.

Pondělí – 15. června 2020

Památka sv. Víta, mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. června 2020

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. června 2020

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou