12. Neděle v mezidobí. 21. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Pán Ježíš dnes říká: „Nebojte se! Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Miroslava Ličmana  k jeho 5. výročí úmrtí. Za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskérkovy, za zemřelé členy rodiny z obou stran a za duše v očistci. Modleme se též za zdraví a Boží požehnání pro paní Ličmanovou a za celou rodinu.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 12. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění kostelů a dalších církevních budov.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán;                                                      vy také vydávejte svědectví“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. června 2020

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. června 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou