13. Neděle v mezidobí. 28. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se k slavení liturgie, abychom se navzájem povzbudili k účinné víře a získali světlo na životní cestu, abychom nezradili poslání, které nám svěřil Bůh.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Stolínové a Zawilińskich. Za Boží pomoc a ochranu, za uzdravení rodinných vztahů.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v pondělí – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. není.

– v úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – Mše sv. není.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská         a řeholní povolání – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Tomáše, apoštola a první pátek v měsíci – Mše sv.   a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Prokopa, opata a první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Slovo života

„Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. června 2020

Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. není.

Úterý – 30. června 2020

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 1. července 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 2. července 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 3. července 2020

Svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. července 2020

Památka sv. Prokopa, opata. První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou