16. Neděle v mezidobí 19. července 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Jarmilu Konfrštovou k 6. výročí úmrtí a její sestru Alici k 10. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

4. Příští neděli mne bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života „Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.                                            Budu s radostí přinášet oběti, chválit Tvé jméno, Hospodine, že je dobré“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 21. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. července 2020 

Svátek sv. Brigity, řeholnice – patronky Evropy.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 26. července 2020

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 28. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 2. srpna 2020 

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách

15. Neděle v mezidobí. 12. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista.

     Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Než se zaposloucháme do hlasu Písma svatého, očistěme svá srdce i mysl pokornou prosbou za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slovo Boží je semeno. Kristus je rozsévač;                                                         každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. července 2020

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. července 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. července 2020

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. července 2020 

Památka Panny Marie Karmelské.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. července 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. 5. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bůh posílá národům světce, aby jim svým životem ukazovali cestu ke spáse. Svatý Cyril a Metoděj nám přinesli Boží Slovo, které posiluje srdce a vede k poznání Boha. Náš národ tím nesmírně získal a má toto bohatství uchovávat  a předávat dalším generacím.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. Prožíváme slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium“- zní příkaz Spasitelův. Málokterý světec naplnil ve svém životě tak věrně slova Pána Ježíše jako naši apoštolové svatý Cyril a Metoděj. Prosme, abychom uchovali ducha našich slovanských věrozvěstů, abychom dokázali předávat našim dětem svěřený poklad víry v Ježíše Krista, našeho Pána.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. července 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. července 2020

Svátek sv. Benedikta, opata – patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 12. července 2020 

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou