Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. 5. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bůh posílá národům světce, aby jim svým životem ukazovali cestu ke spáse. Svatý Cyril a Metoděj nám přinesli Boží Slovo, které posiluje srdce a vede k poznání Boha. Náš národ tím nesmírně získal a má toto bohatství uchovávat  a předávat dalším generacím.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. Prožíváme slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium“- zní příkaz Spasitelův. Málokterý světec naplnil ve svém životě tak věrně slova Pána Ježíše jako naši apoštolové svatý Cyril a Metoděj. Prosme, abychom uchovali ducha našich slovanských věrozvěstů, abychom dokázali předávat našim dětem svěřený poklad víry v Ježíše Krista, našeho Pána.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. července 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. července 2020

Svátek sv. Benedikta, opata – patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 12. července 2020 

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou