15. Neděle v mezidobí. 12. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista.

     Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Než se zaposloucháme do hlasu Písma svatého, očistěme svá srdce i mysl pokornou prosbou za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slovo Boží je semeno. Kristus je rozsévač;                                                         každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. července 2020

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. července 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. července 2020

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. července 2020 

Památka Panny Marie Karmelské.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. července 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.