16. Neděle v mezidobí 19. července 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Jarmilu Konfrštovou k 6. výročí úmrtí a její sestru Alici k 10. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

4. Příští neděli mne bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života „Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.                                            Budu s radostí přinášet oběti, chválit Tvé jméno, Hospodine, že je dobré“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 21. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. července 2020 

Svátek sv. Brigity, řeholnice – patronky Evropy.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 26. července 2020

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 28. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 2. srpna 2020 

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách