19. Neděle v mezidobí 9. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění.

„Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho Slovo“. Vyprávění dnešního Evangelia nám dotvrzuje, že Pán Ježíš zná situaci člověka, který je zmítán nejistotou a malověrnosti sem a tam jako člun na bouřlivých vlnách času. Pán Bůh nám vždy vychází vstříc a pomáhá.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 19. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

3. Od zítřka budu pokračovat ve své dovolené. Po dvě následující neděle mě bude zastupovat P. Václav Černý.

4. Během týdne se budou v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství konat bohoslužby slova.

Slovo života „Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho slovo“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 11. srpna 2020 

Památka sv. Kláry, panny.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 16. srpna 2020

20. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 18. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. srpna 2020

Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 23. srpna 2020

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 25. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. srpna 2020

Památka sv. Moniky.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách