22. Neděle v mezidobí. 30. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Svatý Pavel dnes k nám volá: „Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou“. Proto sešli jsme se zde u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti  s rodinami.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.   První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 31. srpna 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. září 2020

Světový den modliteb za péči o stvoření.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. září 2020

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. září 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. září 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.