23. Neděle v mezidobí. 6. září 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bohoslužba Slova této neděle nás přivádí k zamyšlení nad úkolem bratrského napomínání, který je druhem služby lásky. Umět napomenout, a to s úctou, láskou i pokorou, není jednoduché. Musíme prosit Ducha Svatého o světlo a sílu, abychom věděli, kdy mluvit a kdy mlčet. Kdy se za chybujícího modlit a trpělivě snášet jeho chyby a kdy jej otevřeně napomenout.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu Teresy a Stanislawa Bieniasovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení: 

1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Narození Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka Jména Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích.

3. Příští neděli – 13. září – bude odpoledne v Heřmanicích probíhat akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hod.       v kostele sv. Máří Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá.       Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký.       V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621-1634)“.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je Tvé rozhodnutí;                 jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. září 2020

Svátek Narození Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. září 2020

Památka Jména Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   ve 14.00 hod. v Heřmanicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou