24. Neděle v mezidobí.

13. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás dnes ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Ježíš nás dnes vybízí k odpuštění a smíření. Odpustíme-li svým bližním, Bůh odpustí i nám. Smiřme se proto navzájem a volejme k Otci, zdroji veškerého milosrdenství:

K.: Smiluj se nad námi, Pane.

L.: Hřešili jsme proti Tobě.

K.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L.: A dej nám svou spásu.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Farní oznámení:

1. Dnes je 24. neděle v mezidobí.

2. Dnes odpoledne se v Heřmanicích uskuteční akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hodin v kostele sv. Marii Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá. Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký. V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta  z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník“.  

3. Tuto sobotu – 19. září – provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Naposledy jsme uklízeli před rokem. Je to hodně dlouhá doba. Většina z těch farnic a farníků, kteří vždycky pravidelně chodili uklízet kostel je už ve starším věku a nemocná. Proto se s naléhavou prosbou obracím na mladší farníky, zejména na ty, kteří už dlouho nebyli uklízet, anebo dosud nebyli ještě vůbec. Moc vás prosím, abyste tuto zodpovědnost za náš farní kostel vzali vážně do srdce a přišli pomoci. Předem vám všem děkuji.  

4. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu církevního školství.

5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek Povýšení Svatého Kříže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka Panny Marie Bolestné – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem,  jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  ve 14.00 hod. v Heřmanicích („Rekviem za Albrechta Václava

                                                                       Eusebia z Valdštejna“.)

Pondělí – 14. září 2020

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. září 2020

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. září 2020

Památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. září 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou