27. Neděle v mezidobí. 4. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Nebeský Otec nás denně zve, abychom slavili s Jeho Synem svatou mešní hostinu. Proto sešli jsme se zde v kostele, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

1. Dnes je 27. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– úterý – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. října 2020

Mše sv. není.

Úterý – 6. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 7. října 2020

Památka Panny Marie Růžencové.

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 9. října 2020

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkácht

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.