29. Neděle v mezidobí.18. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, nejen kněží, ale všichni pokřtění mají nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 29. neděle během roku. Je to den modliteb za misie.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

3. Příští neděli bude také jako dnes sloužená dodatečně Mše svatá večer              v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Syn Boží přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Pondělí – 19. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. října 2020

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. října 2020 

V 16.30 hod. pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 25. října 2020 

30. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou