Ohláška

Milí farníci,

od 22. října 2020 platí omezení pohybu osob   a pobývání na veřejně přístupných místech, což se vztahuje i na bohoslužby.   Až do odvolání tohoto omezení se veřejné bohoslužby konat nebudou. Všechny bohoslužby budu slavit v soukromí bez účasti věřících.  Zůstávejme každý večer  ve 20.00 hodin propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie.