NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020

Kostel sv. Mikuláše

Od 9.00 do 11.00 hodin

14.00 do 16.00 hodin

Příležitost k soukromé modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Během adorace bude možno přistoupit ke svaté zpovědi a ke Svatému Přijímání.