Neděle – 22. listopadu 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách