Slavnost Ježíše Krista Krále

34. neděle v mezidobí 22. listopadu 2020

Uvedení do bohoslužby:

     V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času                       i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k pátému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále.        Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.

2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok.

3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.

4. Během týdne budu zatím ještě sloužit Mše svaté v soukromí.

Slovo života „Hospodin jako Král bude vládnout věčně.                                                    Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.