2. Neděle postní.

28. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, druhá neděle postní, nás vede na Horu Proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. Z dnešního Evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle postní.
 2. Ještě dnes je možno přispět na sbírku „Svatopetrský haléř“. Pokladnička se nachází na oltáři NPM.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.         v kostele sv. Mikuláše.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas:                                                                 to je můj milovaný Syn, Toho poslouchejte“.     

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. února 2021

2. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. března 2021

Památka sv. Kazimíra. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská   a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. března 2021

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. března 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. března 2021

3. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou   

1. Neděle postní.

21. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce.

     Dnešní Evangelium nám připomíná tajemství Ježíšova pokušení na poušti. Tím, že se také Pán Ježíš nechal satanem pokoušet a zvítězil nad ním, učinil jednou provždy každý boj křesťana s pokušením záslužným před Bohem.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti  s rodinami.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle postní.
 2. Moudrost Církve předávaná po staletí doporučuje tři kroky na cestě obrácení: půst, modlitbu a almužnu. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá Mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným, což je podstatou almužny. Hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání, ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žijí – obrácení se k Bohu.
 3. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které můžete přispívat na sbírku „Svatopetrský haléř“.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – svátek Stolce svatého apoštola Petra – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. února 2021

1. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. února 2021

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. února 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 28. února 2021

2. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

6. Neděle v mezidobí.

14. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Dnešní Slovo Boží mluví o nemoci malomocenství. Ježíšovy zázraky jsou činy soucitné pomoci bolavému člověku. I s námi má Pán Ježíš soucit a chce nám pomoci – uzdravit nás.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za usmíření a vzájemnou lásku v manželství.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pojďme všichni společně vstříc Kristu, který ve svátosti oltářní přichází mezi nás. Volejme k Němu o uzdravení a očištění. Ale, abychom mohli být opravdu uzdravení, vzbuďme a vyznejme napřed svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 2. V měsíci únoru se vždy koná každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby papež mohl jménem Církve přispívat ke zmírnění následků různých neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pokladnička, do které můžete přispívat na tento účel, se nachází na oltáři Narození Panny Marie.   
 3. Ve středu – 17. února – připadá Popeleční středa. Začíná postní doba. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude žehnat popel a pak si necháme posypat popelem hlavu jako znamení vnitřní, duchovní a mravní obnovy. Je to den přísného postu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť Ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. února 2021

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. února 2021

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba. Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. února 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 21. února 2021

1. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

5. Neděle v mezidobí.

7. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci oběť Mše svaté. V Evangeliu je dnes před námi Pán Ježíš jako pravý Spasitel, jako Ten, který léčí lidskou chatrnost, vymýtá z člověka zlo. I nám chce pomoci od trápení. Záleží jen na nás, jestli si pomoci necháme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé manželé Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek Panny Marie Lurdské – světový den nemocných –      v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. února 2021

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. února 2021

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. února 2021

Památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 14. února 2021

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na 5. neděli v mezidobí (rok B).

7. února 2021

„Ježíš procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy“.  

     Drazí bratři a sestry, žijeme a jsme zapřáhnutí do každodenních rodinných   a pracovních povinností. Máme mnoho problémů, vůči kterým jsme bezmocní. Není divu, že jako Job z dnešního prvního čtení si klademe otázku: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Stává se, že naše dramata v nás vyvolávají otázky: Je Bůh? Zajímá Ho to, co se se mnou děje? Záleží Mu na mně?

     Dnešní Evangelium odpovídá na tyto otázky pozitivně. Ukazuje uprostřed lidské bídy, nemoci a posedlosti Ježíše, který není lhostejný. Bůh v Kristu převzal náš osud a nese za nás náš kříž. Je na naší straně. Posiluje nás, utěšuje, budí naději a víru v lepší budoucnost. Je pravdou, že nás nezbavuje těžkostí života, ale dovoluje nám pochopit jeho význam i tehdy, když to není podle našeho očekávání. Dává nám sílu k přijetí kříže. On je s námi v našem zápasu,   a pomáhá nám vítězit nad bezmocností a pocity pochybností.

     Může se nám zdát, že Bůh na nás zapomněl. To není pravda, že jsme Mu lhostejní, a On se před námi skrývá. Ježíš se vzdálil od zástupů, protože chtěl být s Otcem. Petr, který Ho našel, Mu dělal výčitky kvůli Jeho nepřítomnosti slovy: „Všichni Tě hledají (…). Ano, hledají Ho, poněvadž Ho potřebují jako léčitele.   I když nechápou kým On opravdu je – vidí v Něm někoho, koho potřebují. A my? Hledáme my Ježíše? Potřebujeme my Ježíše? A když Ho najdeme, dovedeme Ho zadržet?

     V Evangeliu je dnes před námi Pán Ježíš jako pravý Spasitel, jako Ten, který  léčí lidskou chatrnost, vymýtá z člověka zlo. I nám chce pomoci od trápení. Záleží jen na nás, jestli si pomoci necháme. Pán Ježíš chápe bolest a utrpení člověka a proto zve nás neustále k sobě: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím“. Amen.