6. Neděle v mezidobí.

14. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Dnešní Slovo Boží mluví o nemoci malomocenství. Ježíšovy zázraky jsou činy soucitné pomoci bolavému člověku. I s námi má Pán Ježíš soucit a chce nám pomoci – uzdravit nás.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za usmíření a vzájemnou lásku v manželství.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pojďme všichni společně vstříc Kristu, který ve svátosti oltářní přichází mezi nás. Volejme k Němu o uzdravení a očištění. Ale, abychom mohli být opravdu uzdravení, vzbuďme a vyznejme napřed svou vinu.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.
  2. V měsíci únoru se vždy koná každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby papež mohl jménem Církve přispívat ke zmírnění následků různých neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pokladnička, do které můžete přispívat na tento účel, se nachází na oltáři Narození Panny Marie.   
  3. Ve středu – 17. února – připadá Popeleční středa. Začíná postní doba. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude žehnat popel a pak si necháme posypat popelem hlavu jako znamení vnitřní, duchovní a mravní obnovy. Je to den přísného postu.
  4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
    Slovo života„Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť Ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. února 2021

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. února 2021

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba. Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. února 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 21. února 2021

1. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou